Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/platne/koszalek/public_html/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/platne/koszalek/public_html/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/platne/koszalek/public_html/wp-includes/theme.php on line 576 Koszalek Opalek - przedszkole w Kobylnicy » Nabór

Nabór  • LINK DLA RODZICÓW DO NABORU NA ROK 2023/2024

    Od 01 marca 2022 r. do 15.03.2023 można składać wnioski wraz z załącznikami po uprzednim zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie naboru oraz wydruku wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W PRZEDSZKOLU KOSZAŁEK OPAŁEK prowadzimy nabór dla roczników 2020,2019,2018.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem: www.swarzedz.przedszkola.vnabor.pl . Platforma będzie otwarta dopiero w terminie rozpoczęcia rekrutacji.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Uchwała dotycząca kryteriów

WAŻNE!

Składając wniosek  w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, w przypadku przedszkoli w formie określonej w uchwale  nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.