Nabór  • Od 1 marca 2021 r. do 15.03.2021 można składać wnioski wraz z załącznikami
    po uprzednim zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie naboru oraz wydruku wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W PRZEDSZKOLU KOSZAŁEK OPAŁEK prowadzimy nabór dla roczników 2018 i 2017.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Platforma będzie otwarta dopiero w terminie rozpoczęcia rekrutacji.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

zasady_rekrutacji_2021_przedszkola

zarzadzenie-2021-01-18

uchwala__xviii_238_2020_rm_przedszkola

WAŻNE!

Składając wniosek  w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, w przypadku przedszkoli w formie określonej w uchwale  nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.