Wizja przedszkola

Motto:

Mów dziecku,

że jest dobre,

że może,że potrafi……”

Janusz Korczak

W naszym przedszkolu:

  • Stwarzamy wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości;
  • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;
  • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym;
  • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność;
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;
  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
  • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych;
  • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców /

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola „Koszałek Opałek” w Kobylnicy

Program wychowawczy