Rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 7.00
-schodzenie się dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy muzyczno - ruchowe, zabawy według  pomysłów dzieci.

7.00 - 8.00
-indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, wyrównawcze,

       -praca z dzieckiem zdolnym

       -zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne

8.00 – 9.00

-przygotowanie się do śniadania, nauka czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

śniadanie
czynności samoobsługowe w łazience: mycie rąk i zębów, korzystanie z toalety,

9.00-10.00
zajęcia i zabawy edukacyjne zgodne z planem nauczyciela,  w ramach poszczególnych obszarów edukacyjnych

10.00-11.00

-pobyt dzieci na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe , wycieczki

11.00-11.30

-zabawy dowolne lub niewielkim udziałem nauczyciela w Sali przedszkolnej

11.30- 12.00
obiad

12.00 – 14.00
-odpoczynek poobiedni: leżakowanie w grupie młodszej

zajęcia wyciszające w grupie starszej: zabawy relaksacyjne, dydaktyczne, słuchanie bajek, zabawy wg własnych pomysłów dzieci

14.30
-porządkowanie sali po zabawie, mycie rąk, przygotowania do podwieczorku

podwieczorek

15.00-17.00
-zabawy w sali lub na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci do domu.