Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

1.Zajęcia umuzykalniająco-taneczne

Zajęcia umuzykalniająco-taneczne w przedszkolu

Nasze zajęcia oparte są głównie na metodzie Emila Jaques - Dalcroze’a. System ten bazuje na naturalnej potrzebie ruchu dla wieku dziecięcego, uwarunkowanej stałym, a w niektórych okresach życia szczególnie gwałtownym rozwojem układu nerwowego i ruchowego. Celem naszych spotkań jest wyrobienie koordynacji słuchowo- ruchowej, szybkości reakcji, poczucia przestrzennego i pamięci.

Na zajęciach realizujemy:
•ćwiczenia uwrażliwiające na wybrane elementy dzieła muzycznego,
•ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne,
•ćwiczenia porządkowe,
•ćwiczenie pulsacji,
•ćwiczenie poczucia rytmicznego,
•ćwiczenia gimnastyczne,

Nasi nauczyciele biegle improwizują na pianinie i dbają, aby akompaniament towarzyszący dzieciom był poprawny harmonicznie i melodycznie. Kontakt z „żywą” muzyką i aktywne uczestniczenie w zajęciach wpływa na rozwój postawy twórczej i kształci samodzielność myślenia. Warto wspomnieć, że rytmika wpływa zarówno na właściwy rozwój fizyczny, jak i psychiczny dziecka, dlatego jest obowiązkowym przedmiotem w szkołach muzycznych, baletowych, sportowych, teatralnych i wielu innych.

Język angielski - P.mgr Aleksandra Pabjaniak
Klub Małego Muzyka