RODO

Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Stochniałek, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1)pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl
2)pod numerem telefonu: 882155 218
3)pisemnie na adres:,,TMP’’s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań,

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu „Koszałek Opałek” w Kobylnicy

klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Klauzula informacyjna o monitoringu w Przedszkolu „Koszałek Opałek” w Kobylnicy

Klauzula informacyjna_monitoring